Nyhetssammendrag 10. februar 2012

Håper nasjoner avviser PLO-forening
Det israelske utenriksdepartementet sier at det internasjonale samfunnet må gjøre det klart overfor PLO-myndigheten at de ikke vil ha noe å gjøre med en institusjon som inkluderer et ureformert Hamas. –Det internasjonale samfunnet kan spille en rolle i å fremme fred. Men de må stå på Kvartettens tre prinsipper og gjøre det klart overfor PLO-myndigheten at terrororganisasjoner ikke kan være partner med de som ønsker fred, het det i en uttalelse fra departementet. Kvartetten har satt som krav overfor Hamas at de må gi avkall på terror, anerkjenne Israel og akseptere tidligere avtaler. Hamas har avvist alle disse kravene.

Skepsis til forsoningsavtale
Selv om Fatah som utgjør PLO-myndigheten i dag og Hamas har inngått en forsoningsavtale denne uken hersker det skepsis til hvorvidt avtalen vil bli implementert. Siden 2007 har de to gruppene inngått flere slike avtaler, men de fleste har endt opp med havari og våpenbruk mot hverandre. I et interimstyre skal PLO-leder Mahmoud Abbas ta over for Salam Fayyad som i dag er PLO-myndighetens ”statsminister.” Israel har gjort det klart at de vil trekke tilbake en økonomisk pakke som ble lovet under samtaler mellom dem og PLO-myndigheten i forrige måned, og som ble gitt for å få dem til forhandlingsbordet.

Generalstreik fortsetter
Forhandlinger mellom finansdepartementet og fagforeningen Histadrut torsdag førte ikke frem, og generalstreiken fortsetter til neste runde som tar til søndag. Streiken har rammet offentlig sektor og transport, banker og offentlige kontorer er stengt.

Skattefradrag for gaver til bosetninger
En komité i Knesset skal søndag debattere et forslag som vil gi skattefradrag for gaver som blir gitt til sionistiske bosetninger. Lovforslaget er fremmet av Likud, og det er uklart om det gjelder bosetninger over hele Israel eller bare innenfor 1967-grensen. Også organisasjoner som fremmer sionisme skal kunne nyte godt av ordningen.