Nyhetssammendrag 12. april 2012

Lokker med nye samtaler
Kilder nær statsminister Binyamin Netanyahu sier at Israel er villig til å innlede nye samtaler med PLO-myndigheten uten at de først anerkjenner Israel som en jødisk stat. Dette vil først komme senere i de mer avanserte stegene av forhandlingene. Men palestina-araberne har ifølge avisen Yedioth avvist dette, og gjort det klart at det er viktigere å stanse alle aktivitetene i bosetningene.

Irans inflasjon når nye høyder
Den offisielle inflasjonsraten i Iran er nå på 21.5 prosent i året. Det er en dobling over de siste 12 månedene, og mye av økningen kommer av at myndighetene har begynt å fase ut ulike subsidier, spesielt på mat og drivstoff. Men de internasjonale sanksjonene har vært en medvirkende faktor, og mange iranere mener at raten er langt høyere.

Tysk forfatter sammenligner Israel med Stasi
Den kontroversielle tyske forfatteren og poeten Gunter Grass sa denne uken etter at Israel erklærte ham uønsket, at beslutningen som ble fattet av innenriksministeren minnet ham om det beryktede Stasi politiet i Øst-Tyskland. Han gikk videre og sammenlignet Israel med flere andre diktaturstater som har nektet ham adgang. Grass som vant Nobels litteraturpris i 1999, ble møtt med massiv kritikk for et dikt han skrev og som ble offentliggjort tidligere denne måneden, hvor han sa at Israel truet verdensfreden, mens han ikke nevnte Iran som har truet med å utslette Israel med ett eneste ord. Det var i etterkant av dette at Israel erklærte ham uønsket. Grass tjenestegjorde i Nazi-Tysklands Waffen SS under Den andre verdenskrig.

Boikottlobby advarer Sør-Afrika
En sørafrikansk boikottlobby har beskyldt myndighetene for å bryte en lov vedrørende merking av varer fra Israel. Varene det er snakk om er Ahava-produkter som bærer merkelappen Made in Israel, noe boikottlobbyen mener er produsert i PLO-områdene. Ahava er i realiteten produsert flere hundre meter unna våpenhvilelinjen fra 1949, og er derfor ikke produsert i områdene som palestina-araberne har gjort hevd på.