Nyhetssammendrag 31. oktober 2013

Kunngjorde utvidelse av bosetninger
Israel kunngjorde som ventet at de vil fremskynde utvidelsen av flere bosetninger. Bydelen Ramat Shlomo i den østlige delen av Jerusalem skal utvides med ytterligere 1500 leiligheter, og ellers i Judea og Samaria skal det bygges ytterligere 2000 boligenheter. Både USA og PLO-myndigheten har visst om denne kunngjørelsen i lang tid, men har ikke sagt noe før den ble offentliggjort. Den fremskyndte israelske ekspansjonen blir sett på som en motvekt til løslatelsen av palestina-arabiske terrorister i Israel.

Fordømmelser på rekke og rad
Da den israelske kunngjøringen om utvidelse av flere bosetninger ble kjent lot ikke fordømmelsene vente på seg, til tross for at USA og palestina-araberne har kjent til dette lenge. Det amerikanske utenriksdepartementet og PLO-myndigheten tok skarp avstand fra kunngjøringen, og det samme gjorde FNs generalsekretær Ban Ki-moon. Samtlige hevdet at beslutningen var et hinder for fred eller at den ødela «fredsprosessen». Både PLO-myndigheten og USA ble gjort oppmerksom på disse planene før de såkalte «fredsforhandlingene» ble gjenopptatt, skriver israelske aviser.

Viktig del av Israel
Siden Seksdagerskrigen i 1967 har Israel bygd flere titalls bosetninger utenfor grensen fra 1967. Flere av Jerusalems moderne forsteder er slike bosetninger, og de er bygd på land som PLO-myndigheten ha gjort krav på. Israel har bygd boligenheter utenfor 67-grensen til over 550,000 israelere, ifølge medier.

Is mot kreftsvulster
Det israelske biomedisinske selskapet IceCure Medical skal begynne klinisk testing av IceCure i behandling av lungekreft ved et sykehus i Japan. Metoden har allerede vært brukt ved fjerning av brystkreftsvulster. Ved hjelp av ultralyd kan leger finne frem til svulsten med en nålespiss, som ved hjelp av flytende nitrogen fryser svulsten og dreper cellene. Metoden tar 15 minutter sammenlignet med kirurgisk inngrep som fører til at pasienter må tilbringe opptil en uke på sykehus.

Nyhetssammendrag 25. oktober 2013

PLO ber 50 land boikotte Israel
PLO-myndigheten har begynt en kampanje mot 50 land for å få dem til å boikotte alle kontakter og forbindelser med de de kaller for «okkuperte» områder. Det gjelder områder utenfor den «grønne linjen» i Judea og Samaria og den østlige delen av Jerusalem. I alt dreier det seg om 504 israelske selskaper.

Atombombe innen en måned
Iran kan være i stand til å produsere en atombombe innen en måned, skriver den amerikanske avisen USA Today og siterer en rapport fra Institute for Science and International Security (ISIS). Iran har 19,000 sentrifuger og derfor tar det svært kort tid å anrike nok uran til en bombe. Dersom antall sentrifuger ødelegges med 50 prosent, vil det ta dem seks måneder å produsere en bombe, ifølge ISIS.

Strømbrudd over hele Israel
Store deler av Israel ble fredag morgen rammet av et kort strømbrudd. En feil ved et kraftverk i Ashkelon førte til at strømmen forsvant for en kort periode i region etter region, inntil feilen ble rettet minutter senere. Det er antatt at ti prosent av alle husstander ble rammet i de ulike regionene, og mange ble sittende fast i heiser.

Nye byggeplaner underveis
Myndighetene i Israel vil om kort tid kunngjøre nye byggeplaner i mange bosetninger. En kilde i Israel bekreftet overfor media at amerikanske myndigheter og PLO-myndigheten viste om dette før de såkalte «fredssamtalene» startet. USA og PLO-myndigheten pleier alltid å fordømme slike byggeplaner når de blir offentliggjort og betegner dem ofte som et hinder for fred.